Pojistné inženýrství

Garant specializace: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4PI

Popis vedlejší specializace

Pojišťovnictví je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Na pojistném trhu je dlouhodobě nedostatek specialistů v oblasti pojistného inženýrství, zejména odborníků spojujících znalosti pojistného inženýrství se znalostmi statistických metod.

Vedlejší specializace umožňuje studentům získat teoretické znalosti z oblasti pojistné a statistické teorie. Ty budou aplikovány zejména na řízení rizika a na vykonávání základních praktických činností v oblasti pojišťovnictví. Důraz bude kladen na využití statisticko – matematických metod při propočtech sazebníků pro různé pojistné produkty životního i věcného pojištění, pro propočet velikosti technických rezerv, solventnost, přístupy k zajištění apod.

Uplatnění absolventů:

Absolventi VS se budou s přehledem orientovat v informatických, statistických, matematických a finančních postu­pech pojišťoven i správních a regulatorních orgánů pověřených dozorem nad pojišťovnictvím. Získají schopnost porozumět praxi a tendencím vývoje pojistného trhu a pojišťovnictví v ČR i jednotného trhu v rámci EU, včetně jejich právního zakotvení.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programu Statistika.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST624 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění (v angličtině) ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění *** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST221 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 2/2 zkouška 6 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině. Předmět nelze studovat po absolvování 4ST421 a nelze studovat současně s 4ST421.
** Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině. Předmět nelze studovat po absolvování 4ST425 a nelze studovat současně s 4ST425.
*** Předmět nelze studovat po absolvování 4ST520 a nelze studovat současně s 4ST520 a nelze studovat po absolvování 4ST625 a nelze studovat současně s 4ST625.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4DM414 Aktuárská demografie 2/2 zkouška 6 ECTS
1BP323 Hospodaření komerční pojišťovny 2/0 zkouška 3 ECTS
4ST508 Neparametrické metody a analýzy přežívání 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST530 Podnikání v pojištění 2/0 zkouška 3 ECTS
1BP401 Pojišťovnictví II 4/0 zkouška 5 ECTS
1BP311 Pojistné právo 2/0 zkouška 3 ECTS
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST426 Regrese 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
1BP414 Teorie a praxe dluhopisů ** 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST608 Úvod do finanční a pojistné matematiky (v angličtině) *** 4/0 zkouška 6 ECTS
4ST319 Výpočty v pojišťovnictví 4/0 zkouška 6 ECTS
4ST320 Základy pojistné matematiky 2/0 zkouška 3 ECTS
1BP201 Základy pojišťovnictví 2/0 zkouška 3 ECTS

* Předmět nelze studovat po absolvování 4ST644 a nelze studovat současně s 4ST644.
** Předmět nelze studovat po absolvování 1BP464 a nelze studovat současně s 1BP464.
*** Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.