Kvantitativní analýza

Garant specializace: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4KA

Popis vedlejší specializace

Specializace představuje průřez základními statistickými metodami používanými pro analýzu kvantitativních a kvalitativních dat se zaměřením na jejich výpočetní aspekty. Vybrané předměty zajišťují, že absolvent této vedlejší specializace bude umět efektivně analyzovat statistická data pomocí rozličných statistických softwarů. Zaměření je vhodné zejména pro studenty směřující svou profesní kariéru do oblasti informatiky nebo do analytických složek podniků a firem.

Uplatnění absolventů:

V ekonomické oblasti všude, kde je třeba aplikovat statistické metody a postupy. Absolvent tak bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech sférách, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování. Budou kvalifikovaní i na řídící pozice v oblasti kvantitativních metod v ekonomice.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • řídit výzkumné týmy jak na domácím ekonomickém trhu, tak kdekoliv v zahraničí,
  • připravovat a shromažďovat ekonomická data,
  • rozumět různým typům ekonomických dat a jejich analýzám,
  • pracovat se statistickými metodami a s jejich pomocí provádět zobecňující úsudky,
  • oceňovat vypovídací schopnost výsledků, na jejichž základě budou provádět kvalifikovaná rozhodnutí,
  • pracovat se specializovaným statistickým softwarem.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programu Statistika, Ekonomická demografie a Ekonometrie a operační výzkum.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ST301 Statistické metody 1 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST302 Statistické metody 2 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 2/2 zkouška 6 ECTS

Kdo již studoval některý z předmětů, vybere si po dohodě s katedrou náhradní předmět ze skupiny volitelných.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ST606 Analýza reálných dat (v angličtině) 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST431 Časové řady ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST426 Regrese * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST310 Statistické výpočetní prostředí 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST315 Statistika v R * 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST605 Statistika v R (v angličtině) * 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 *** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST512 Vícerozměrná statistika 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST417 Výpočetní statistika v R 0/2 zkouška 3 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojic předmětů.
** Předmět (nelze studovat po absolvování 4ST432 a nelze studovat současně s 4ST432) a (nelze studovat po absolvování 4ST631 a nelze studovat současně s 4ST631).
*** Předmět nelze studovat po absolvování 4ST630 a nelze studovat současně s 4ST630 a nelze studovat po absolvování 4ST410 a nelze studovat současně s 4ST410.