Multimediální komunikace

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií
Ident VS: 4MK

Popis vedlejší specializace

Tato vedlejší specializace se soustředí na využití různých výrazových prostředků pro komunikaci, jejich vzájemné fungování a vhodné využití v praxi. Technologie pro tvorbu multimédií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti a s nárůstem objemu informací předávaných touto cestou roste také poptávka po jejich výrobě a kvalifikovaném využívání. Ústředními tématy studia jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Studenti se naučí vyjádřit různé typy informací pomocí různých multimediálních prostředků (text, obraz, video, zvuk) a to včetně jejich samostatného zpracování. Osvojí si celý řetězec vzniku multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. Kromě samotné tvůrčí činnosti zvládnou také řízení multimediálních projektů.

Uplatnění absolventů:

Absolventi nachází uplatnění na pozicích, mezi které se řadí:

  • řešitelé multimediálních projektů,
  • tvůrci obsahu,
  • zadavatelé multimediálních projektů,
  • pracovníci marketingových oddělení.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programů Data a analytika pro business a Informační management. Vedlejší specializace je určena studentům ostatních hlavních specializací FIS a také jiných fakult – FFÚ, FMV, FPH a NF na VŠE.

Vedlejší specializaci nemůže studovat absolvent bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi.

Kapacita na semestr: 25 studentů

Studijní plán

I. Povinné předměty – 30 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ME421 Digitální fotografie 2/2 zkouška 6 ECTS
4ME431 Digitální video 2/2 zkouška 6 ECTS
4ME400 Multimediální komunikace * 2/2 zkouška 7 ECTS
4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS ** 0/2 zkouška 5 ECTS
4ME411 Počítačová grafika a sazba *** 2/2 zkouška 6 ECTS

* Kurz 4ME400 Multimediální komunikace je úvodním kurzem celé vedlejší specializace 4MK, doporučujeme ho absolvovat na začátku studia VS.
** Kurz 4ME499 je závěrečným projektovým seminářem VS, ve kterém uplatníte znalosti získané v ostatních předmětech VS, proto má prerekvizity 4ME400, 4ME411, 4ME421.
*** Kurz 4ME411 Počítačová grafika a sazba nelze studovat po absolvování 4ME218 a nelze studovat současně s 4ME218.

Souborná zkouška

Další informace

Diplomové práce zpracovávané v rámci VS

V odůvodněných případech a na základě povolení garanta hlavní specializace mohou studenti FIS zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace.

Pravidla použití hudby
z Hudební banky

Příklady výstupů z jednotlivých předmětů VS: