Demografie a sociální analýza

Garant specializace: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie
Ident VS: 4DS

Popis vedlejší specializace

Cílem studia vedlejší specializace je seznámit studenta se zákonitostmi faktických skutečností demografického a sociálního vývoje. Studium pokrývá také vybrané metody práce s číselnými údaji z této zajímavé a důležité oblasti života společnosti.
Sociální problematika je zde vymezena okruhy, jako je životní úroveň, spotřeba, kriminalita nebo sociální patologie, a to zejména v oblastech školství, zdravotnictví nebo kultury.
Znalost souboru relevantních metod a skutečností i schopnost jejich aplikace je nezbytným předpokladem kvalitní práce ekonoma v uvedených sférách činnosti.

Uplatnění absolventů:

Absolventi se znalostmi z této specializace jsou aktuálně žádaní na trhu práce. Široká sociálně ekonomická oblast totiž stále postrádá odborníky, kteří mají zároveň dobrou schopnost využívat kvantitativní metody zaměřené na oblast populačního a sociálního vývoje.
Absolventi mohou nalézt uplatnění například ve státní správě, ale i v komerční sféře v bankách či pojišťovnách.

Podmínky vstupu

Specializace není určena pro studenty magisterského programu Ekonomická demografie.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 15 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4DM425 Ekonomická demografie II 2/2 zkouška 6 ECTS
4DM401 Obecná demografie 2/2 zkouška 6 ECTS
4ES405 Sociální statistika 2/0 zkouška 3 ECTS
II. Volitelné předměty – 15 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4DM419 Aplikovaná demografie * 2/2 zkouška 6 ECTS
4DM452 Demografie II (v angličtině) 2/0 zkouška 3 ECTS
4DM415 Ekonomická demografie I ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4DM465 Ekonomická demografie I (v angličtině) ** 2/0 zkouška 3 ECTS
4DM475 Ekonomická demografie II (v angličtině) 2/2 zkouška 6 ECTS
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (v angličtině) *** 0/2 zkouška 3 ECTS
4ES610 Metodika výběrových šetření (v angličtině) 2/0 zkouška 3 ECTS
4DM207 Populační vývoj I 2/0 zkouška 3 ECTS
4DM201 Základy demografie **** 2/2 zkouška 6 ECTS
4DM206 Zdroje a databáze demografických dat 0/2 zkouška 3 ECTS

* Předmět nelze studovat po absolvování 4DM409 a nelze studovat současně s 4DM409.
** Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.
*** Předmět nelze studovat po absolvování 4ES506 a nelze studovat současně s 4ES506 a nelze studovat po absolvování 4ES508 a nelze studovat současně s 4ES508.
**** Předmět nelze studovat po absolvování 4DM205 a nelze studovat současně s 4DM205.

Souborná zkouška