Informatika v podnikání

Garant specializace: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií
Ident VS: 4IP

Popis vedlejší specializace

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v dnešní digitální době samozřejmou součástí všech vyspělých organizací. Jejich zvládnutí a efektivní využití výrazně zvyšuje úspěšnost hospodářského subjektu. Zaměstnanci takových organizací musí umět využít ICT v oblastech, za které jsou zodpovědní, od každodenních aktivit až po zvyšování efektivnosti byznys procesů.

Studenti se naučí, jak informační systémy a technologie podporují finanční, logistické a obchodní procesy podniku. Zároveň zjistí, jak usnadňují a urychlují rozhodovací procesy na operativní, taktické a strategické úrovni řízení. Spolupráce s informatiky z praxe přináší představu o této komunitě, jejich přístupu k práci a řešení problémů.

Uplatnění absolventů:

Absolvent s kombinací znalostí hlavní a vedlejší specializace získá výraznou konkurenční výhodu na trhu práce.

Řada absolventů specializace samostatně podniká, případně je zaměstnána v nadnárodních konzultačních firmách, které pomáhají ostatním podnikům zvýšit efektivnost byznys procesů pomocí vyspělých informačních a komunikačních technologií.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programů:

  • Data a analytika pro business,
  • Informační management,
  • Informační systémy a technologie,
  • Kognitivní informatika,
  • Podniková informatika,
  • Znalostní a webové technologie.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4IT216 Analýza a návrh informačních systémů 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT314 Podnikové informační systémy 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT414 Řízení projektů IS/ICT 2/2 zkouška 6 ECTS
II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4IT550 Competitive Intelligence 2/0 zkouška 3 ECTS
4IZ560 Data mining – praktické aplikace 2/0 zkouška 3 ECTS
4IT218 Databáze 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT470 International Week – KIT2 * 26/0 zkouška 3 ECTS
4IT330 Podnikové procesy a jejich modelování 0/2 zkouška 3 ECTS
4IT471 Trendy IS/ICT * 2/0 zkouška 3 ECTS
4IT110 Užití MS Excelu v podnikové praxi 0/2 zkouška 4 ECTS
4IT336 Základy business intelligence 0/2 zkouška 3 ECTS

* Mimosemestrální kurz.