Řízení podnikové výkonnosti

Garant specializace: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií (FIS), Katedra manažerského účetnictví (FFÚ)
Ident VS: 4RV

Popis vedlejší specializace

Řízení podnikové výkonnosti je společnou specializací Fakulty informatiky a statistiky (FIS) a Fakulty financí a účetnictví (FFÚ). Propojuje tak znalosti z pohledu finančního i věcně naturálního se znalostmi z oblasti informatiky (zejména v oblasti business intelligence a reportingu).

Aplikačně a manažersky zaměřená specializace reaguje na současnou situaci, kdy na jedné straně v podnicích stále rostou výdaje na informační systémy a technologie (IS/ICT) a na druhé straně informace z těchto systémů nejsou dostatečně využívány pro podporu strategického řízení. Pro vedení podniků je tak v současnosti klíčové porozumět principům a metodám řízení výkonnosti, založeným na kontinuální analýze vývoje podnikových kritérií a znalostí z podnikových informačních systémů.

Uplatnění absolventů:

Unikátní propojení finančních a informatických znalostí poskytuje budoucím manažerům i informatikům praktické dovednosti, které budou vytvářet jejich konkurenční výhodu na trhu práce, neboť právě spojení těchto oblastí je klíčem k úspěšné budoucnosti podniků.

Podmínky vstupu

Vedlejší specializace je přístupná studentům všech fakult se zájmem o danou problematiku. Především je doporučena studentům hlavních specializací FFÚ a FIS (zejména hlavní specializace Informační systémy a technologie).

Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 17 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci * 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT403 Základní analytika a reporting 2/2 zkouška 5 ECTS
II. Volitelné předměty – 13 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4IT402 Architektury business analytiky 2/0 zkouška 3 ECTS
4IT550 Competitive Intelligence 2/0 zkouška 3 ECTS
3PE423 Dynamický Balanced Scorecard zkouška 6 ECTS
4IT491 Finanční řízení podnikové informatiky 0/2 zkouška 4 ECTS
4IT514 Inovace informačních systémů 2/2 zkouška 6 ECTS
4IT414 Řízení projektů IS/ICT * 2/2 zkouška 6 ECTS
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví 2/2 zkouška 6 ECTS
1MU414 Účetnictví pro měření výkonnosti * 0/2 zkouška 3 ECTS

* Předměty si nemohou zapsat studenti, kteří je již studovali nebo je mají jako součást studijního plánu své hlavní specializace.

Souborná zkouška