Vedlejší specializace

Vedlejší specializace je specifickou, ale povinnou, součástí navazujícího magisterského studia. Studentovi má rozšířit znalosti o jiné oblasti než se týká jeho hlavní specializace. Není podmínkou odstudovat tuto povinnou část na Fakultě informatiky a statistiky. Student může zvolit jakoukoliv vedlejší specializaci, kterou nabízí jedna zpěti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Zvolit tak lze logistiku, účetnictví nebo učitelství ekonomických předmětů.

Během vedlejší specializace musí student složit zkoušky v celkovém rozsahu 30 ECTS. Na závěr musí složit státní závěrečnou/soubornou zkoušku z vedlejší specializace. V některých případech lze v rámci vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci.

Studijní plány vedlejších specializací studentů zapsaných do akademického roku 2018/2019 a dříve naleznete v InSIS.

Přehled vedlejších specializací