Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS) je specifickou a povinnou součástí magisterského studia na VŠE. Jejím cílem je rozšířit studentovy znalosti také o jiné oblasti, které se nemusí týkat jeho hlavní (programové) specializace. Obecně není podmínkou odstudovat tuto povinnou část na Fakultě informatiky a statistiky, student tak může zvolit jakoukoliv vedlejší specializaci, kterou nabízí jedna z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Zvolit tak lze například logistiku, účetnictví nebo učitelství ekonomických předmětů.

Během vedlejší specializace musí student splnit studijní povinnosti v celkovém rozsahu 33 kreditů (průměrná studijní zátěž v rozsahu jednoho semestru), do kterých spadá také souborná zkouška z vedlejší specializace za 3 kredity. V některých případech lze v rámci vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci.

Přehled vedlejších specializací FIS

Vedlejší specializace ostatních fakult VŠE

Časté otázky

Ano, IST má od akademického roku 2022/2023 5 hlavních specializací programu. Vedlejší specializace je další součást studia, která je povinná pro všechny studenty magisterských programů včetně IST.

Vybírat můžete z nabídky všech pražských fakult VŠE, tedy kromě FIS také FFÚ, FMV, FPH a NF.

Výjimku tvoří studijní program Data a analytika pro business powered by KPMG, který má vlastní specializaci 4DA – Praxe v datech a analytice pro business. Ta je určena pouze studentům DAB, pro které je povinná.

Pokud jste student FIS a plánujete studovat jednu z našich VS, mohou pro vás platit různá omezení. Důvodem je zabránění překryvu studia a zajištění rozšíření o nové oblasti – například studenti programu Ekonometrie a operační výzkum si nemohou zapsat VS Ekonometrie. Bližší informace naleznete u jednotlivých specializací a na fakultním intranetu.

S výběrem té správné vedlejší specializace vám mohou pomoci přímo studenti našich magisterských programů skrze stránku Zeptej se!

Přihlašování probíhá prostřednictvím InSIS v Portálu studenta dvakrát ročně vždy před začátkem semestru – konkrétní termíny najdete v harmonogramu.

Registrovat se můžete až na 3 VS, kterým udělíte priority. Některé specializace mají speciální požadavky, jako například zaslání motivačního dopisu. Samotný zápis následně proběhne podle kapacity na základě udělených priorit a splnění případných požadavků.

Specializaci doporučujeme začít studovat ve druhém až třetím semestru studia, abyste měli dostatek času na studium a zejména pak soubornou zkoušku, kterou musíte splnit před závěrečnou státní zkouškou programu.

Z kapacitních důvodů se předpokládá, že VS začnete studovat ihned po jejím zapsání.

Některé VS probíhají blokově, proto je prakticky nezbytné vyhradit si pro studium celý jeden semestr. V některých jsou naopak předměty s návazností a je žádoucí rozložit si studium do více semestrů. Bližší informace o jednotlivých předmětech najdete v sylabech v  InSIS, konkrétní předměty VS najdete přes studijní plány.