Vedlejší specializace

Vedlejší specializace je specifickou, ale povinnou, součástí navazujícího magisterského studia. Studentovi má rozšířit znalosti o jiné oblasti než se týká jeho hlavní specializace. Není podmínkou odstudovat tuto povinnou část na Fakultě informatiky a statistiky. Student může zvolit jakoukoliv vedlejší specializaci, kterou nabízí jedna zpěti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Zvolit tak lze logistiku, účetnictví nebo učitelství ekonomických předmětů.

Během vedlejší specializace musí student složit zkoušky v celkovém rozsahu 30 ECTS. Na závěr musí složit státní závěrečnou/soubornou zkoušku z vedlejší specializace. V některých případech lze v rámci vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci.

Studijní plány vedlejších specializací studentů zapsaných do akademického roku 2018/2019 a dříve naleznete v InSIS.

Přehled vedlejších specializací

4AD – Analýzy sociálně ekonomických dat

Analýza, interpretace dat, ekonomické modely

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Pochopit a prakticky aplikovat pokročilé metody kvantitativní analýzy dat
 • Analyzovat ekonomická a finanční data
 • Predikovat vývoj ekonomických a finančních ukazatelů
 • Připravit datové podklady pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí

Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Více informací

4DI – Datové inženýrství

Data a analytika pro praxi powered by

Data mining, business intelligence, analýza dat

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Aplikovat metody analýzy dat, data miningu, business intelligence a competitive intelligence
 • Připravovat data z databází nebo webů pro analýzu
 • Prezentovat výsledky analýz ve formě vhodné pro manažerské rozhodování
 • Aplikovat metody řízení datové kvality

Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Program je uskutečňován ve spolupráci se společností KPMG.

Více informací

4DS – Demografie a sociální analýza

Analýza demografických dat, modelování, prognózování

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Vyhodnocovat socioekonomická data, pracovat s databázemi
 • Vytvářet populační prognózy
 • Analyzovat a hodnotit důsledky stárnutí obyvatelstva
 • Analyzovat a modelovat vztah mezi vývojem obyvatelstva a ekonomickými ukazateli

Garantující katedra: Katedra demografie

Více informací

4EK – Ekonometrie

Modelování, analýza, predikce

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Konstruovat ekonomické a finanční modely
 • Vyhodnocovat výsledky navržených modelů
 • Analyzovat datové soubory a struktury
 • Predikovat bonitu klientů bank

Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Více informací

4IP – Informatika v podnikání

Řízení a vývoj informačního systému organizace, business intelligence

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Vyvíjet a řídit informacní systém organizace a jeho klíčových aplikací ERP a CRM
 • Řídit projekty rozvoje informačních systémů
 • Analyzovat a prezentovat data ve formě vhodné pro manažerské rozhodování
 • Pomocí informačních technologií podporovat finanční, logistické a obchodní procesy podniku a aplikovat modely řízení těchto procesů

Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Více informací

4IQ – Inteligentní systémy

Umělá inteligence, analýza dat, data mining

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Aplikovat metody prognózování a analýzy dat
 • Dobývat znalosti z databází, textu a webu
 • Posoudit vhodnost a použitelnost inteligentních přístupů pro rešení reálných problémů
 • Navrhovat inteligentní umělé systémy

Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Více informací

4KA – Kvantitativní analýza

Analýza, statistické metody, predikce

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Analyzovat a interpretovat ekonomická data
 • Používat vhodné statistické postupy a metody
 • Pracovat se statistickými softwary
 • Modelovat a předpovídat vývoj ekonomických ukazatelů

Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Více informací

4KIM – Komunikace, interpretace, multimédia (pro distanční studium)

Informace, komunikační procesy, tvorba multimédií

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy
 • Nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace
 • Pracovat s komunikací, významy a jejich vazbami na komunikovaný obsah a formu
 • Využívat různé principy kódování informací a zpráv za pomocí multimédií

Garantující katedra: Katedra multimédií

Více informací

4KM – Kvantitativní metody v managementu

Modely, projektové řízení, optimalizace

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Používat nástroje pro optimalizace a simulační modely
 • Analyzovat a řešit rozhodovací problémy
 • Interpretovat a verifikovat výsledky rešení rozhodovacích úloh
 • Řídit projekty

Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Více informací

4KMI – Kvantitativní metody pro informatiky (pro distanční studium)

Modelování, optimalizace, simulace, projektové řízení

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Používat optimalizační a simulační techniky
 • Řešit rozhodovací úlohy a verifikovat jejich řešení
 • Analyzovat a řídit projekty
 • Ovládat software podporující optimalizaci, simulaci a řízení projektů

Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Více informací

4KS – Řízení kvality softwaru

Analýza a návrh testů softwaru, řízení a zlepšování procesů testování, automatizace testování

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Znát procesy a přístupy k řízení kvality softwaru
 • Používat techniky analýzy a návrhu testů softwaru
 • Řídit a zlepšovat procesy testování softwaru
 • Navrhovat a provádět automatizované funkční, výkonnostní, zátěžové a systémové integrační testování

Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Více informací

4MK – Multimediální komunikace

Multimédia, grafika, fotka,video, projektové řízení

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Řídit multimediální projekty
 • Navrhovat komunikační strategie
 • Pracovat s bitmapovou i vektorovou grafikou
 • Fotit, natáčet a zpracovávat videa

Garantující katedra: Katedra multimédií

Více informací

4PI – Pojistné inženýrství

Riziko, pojistné produkty, životní pojištění, neživotní pojištění

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Pracovat s pojistnými produkty
 • Určit rizika pojištění
 • Počítat sazebníky pro životní pojištění a neživotní pojištění
 • Počítat rezervy a základy zajištění pro pojistné produkty

Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Více informací

4PK – Prezentace a komunikace informací

Informace, interpretace, prezentace, moderní média

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Efektivně pracovat s informacemi na všech úrovních managementu
 • Interpretovat a prezentovat informace v podnicích všech velikostí
 • Pracovat s novými médii jako důležitým fenoménem moderní komunikace
 • Rozumět procesům nezbytným pro efektivní komunikaci

Garantující katedra: Katedra multimédií

Více informací

4RV – Řízení podnikové výkonnosti

Podpora strategie řízení, informatika, finanční řízení

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Aplikovat metody finančního řízení v prostředí informačních technologií
 • Řídit podnikovou výkonnost (jak z pohledu finančního, tak i věcně naturálního a kvalitativního
 • Strategicky plánovat a řídit projekty IS/ICT
 • Provádět analýzy dat a prezentovat výsledky těchto analýz ve formě vhodné pro manažerské rozhodování

Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Více informací

4SM – Security Management

Bezpečnost informací, riziko, ochrana

Na této vedlejšce se naučíte:

 • Identifikovat bezpečnostní incidenty
 • Identifikovat a vyhodnocovat digitální důkazy pro bezpečnostní opatření k ochraně aktiv organizace
 • Základy práva v oblasti bezpečnosti rizik
 • Řízení rizik a základy testování

Garantující katedra: Katedra systémové analýzy

Více informací