Demografie a sociální analýza

Garant specializace: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie
Ident VS: 4DS

Popis vedlejší specializace

Cílem studia vedlejší specializace je seznámit studenta se zákonitostmi faktických skutečností demografického a sociálního vývoje. Studium pokrývá také vybrané metody práce s číselnými údaji z této zajímavé a důležité oblasti života společnosti.
Sociální problematika je zde vymezena okruhy, jako je životní úroveň, spotřeba, kriminalita nebo sociální patologie, a to zejména v oblastech školství, zdravotnictví nebo kultury.
Znalost souboru relevantních metod a skutečností i schopnost jejich aplikace je nezbytným předpokladem kvalitní práce ekonoma v uvedených sférách činnosti.

Uplatnění absolventů:

Absolventi se znalostmi z této specializace jsou aktuálně žádaní na trhu práce. Široká sociálně ekonomická oblast totiž stále postrádá odborníky, kteří mají zároveň dobrou schopnost využívat kvantitativní metody zaměřené na oblast populačního a sociálního vývoje.
Absolventi mohou nalézt uplatnění například ve státní správě, ale i v komerční sféře v bankách či pojišťovnách.

Podmínky vstupu

Specializace není určena pro studenty magisterského programu Ekonomická demografie.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 15 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Zakončení Počet kreditů
4DM425 Ekonomická demografie II zkouška 6 ECTS
4DM401 Obecná demografie zkouška 6 ECTS
4ES405 Sociální statistika zkouška 3 ECTS
II. Volitelné předměty – 15 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Zakončení Počet kreditů
4DM419 Aplikovaná demografie zkouška 6 ECTS
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška 3 ECTS
4DM415 Ekonomická demografie I * zkouška 6 ECTS
4DM465 Ekonomická demografie I (v angličtině) * zkouška 3 ECTS
4DM475 Ekonomická demografie II (v angličtině) zkouška 6 ECTS
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (v angličtině) zkouška 3 ECTS
4ES610 Metodika výběrových šetření (v angličtině) zkouška 3 ECTS
4DM207 Populační vývoj I zkouška 3 ECTS
4DM201 Základy demografie zkouška 6 ECTS
4DM206 Zdroje a databáze demografických dat zkouška 3 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.

Souborná zkouška