Pojistné inženýrství

Garant specializace: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4PI

Popis vedlejší specializace

Pojišťovnictví je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Na pojistném trhu je dlouhodobě nedostatek specialistů v oblasti pojistného inženýrství, zejména odborníků spojujících znalosti pojistného inženýrství se znalostmi statistických metod.

Vedlejší specializace umožňuje studentům získat teoretické znalosti z oblasti pojistné a statistické teorie. Ty budou aplikovány zejména na řízení rizika a na vykonávání základních praktických činností v oblasti pojišťovnictví. Důraz bude kladen na využití statisticko – matematických metod při propočtech sazebníků pro různé pojistné produkty životního i věcného pojištění, pro propočet velikosti technických rezerv, solventnost, přístupy k zajištění apod.

Uplatnění absolventů:

Absolventi VS se budou s přehledem orientovat v informatických, statistických, matematických a finančních postu­pech pojišťoven i správních a regulatorních orgánů pověřených dozorem nad pojišťovnictvím. Získají schopnost porozumět praxi a tendencím vývoje pojistného trhu a pojišťovnictví v ČR i jednotného trhu v rámci EU, včetně jejich právního zakotvení.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programu Statistika.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Zakončení Počet kreditů
4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění * zkouška 6 ECTS
4ST624 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění (v angličtině) * zkouška 6 ECTS
4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění zkouška 6 ECTS
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky zkouška 6 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Zakončení Počet kreditů
4DM414 Aktuárská demografie zkouška 6 ECTS
1BP323 Hospodaření komerční pojišťovny zkouška 3 ECTS
4ST530 Podnikání v pojištění zkouška 3 ECTS
1BP311 Pojistné právo zkouška 3 ECTS
1BP401 Pojišťovnictví II zkouška 5 ECTS
4ST444 Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění zkouška 6 ECTS
4BP414 Teorie a praxe dluhopisů zkouška 3 ECTS
4ST309 Úvod do finanční a pojistné matematiky * zkouška 6 ECTS
4ST608 Úvod do finanční a pojistné matematiky (v angličtině) * zkouška 6 ECTS
4ST320 Základy pojistné matematiky zkouška 3 ECTS
1BP201 Základy pojišťovnictví zkouška 3 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.